Wat is GAP?

Het Groot ActiveringsPlatform (GAP) is een platform van verschillende organisaties binnen de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) met een aanbod van activiteiten. GAP creëerde een site met een duidelijk overzicht per dag en per week van alle activiteiten in de Gentse regio die de reïntegratie ondersteunen. Op die manier wordt een overzichtelijk totaalbeeld gecreëerd, zowel voor gebruikers als voor professionelen.

Burgemeester Termont

lees hieronder de speech van Burgemeester Termont bij de officiële start van deze Site

Aanloophuis Poco Loco

Compagnie De Sporen

De Moester DAC

Delta Wonen Domos - 't Vlot

Kiosk Sleidinge

De Klik

De Meander

Zagan vzw

Villa Voortman

psychosociaal revalidatiecentrum Mirabello

Wijkcentrum De Kring

 

Lancering Gapsite - Speech door Burgemeester Termont

Hartelijk welkom op deze feestelijke gebeurtenis, vooral in naam van de partners binnen het Gents Activerings Platform, want zij hebben mij gevraagd u deze middag kort toe te spreken. Mijn aanwezigheid moet u immers ook zien, als symbool van de samenwerking tussen het GAP en de Stad Gent.
Gent is een 'stad van kennis en cultuur, toegankelijk voor iedereen' - dat is onze slogan, die wij trouwens al meer dan 10 jaar gebruiken. En hij is nog altijd bijzonder actueel. Kennis en cultuur, het spreekt voor zich, in een stad die de grootste studentenstad van het land is, en bovendien geroemd is om zijn prachtige monumenten, top-musea en internationale festivals. Maar vandaag is vooral het tweede deel van die slogan relevant, het 'toegankelijk zijn voor iedereen'. Daarin zit onze ultieme sociale doelstelling, namelijk dat Gent een 'warme' stad zou zijn, waarin iederéén mee kan. We werken dus bij de Stad vooral aan een inclusief beleid.
En om maar één iets te noemen: bij de Stad werkt bijvoorbeeld ook een zogenaamde 'toegankelijkheidsambtenaar'. Ik denk dat dat exemplarisch is, voor de aandacht die we als lokale overheid hebben, voor de strijd tegen alle vormen van uitsluiting.
Natuurlijk: voor sommige mensen ligt de drempel van veel activiteiten te hoog, psychologisch en/of financieel. Dat is zéker zo, voor de klanten uit de Geestelijke Gezondheidszorg.
Gelukkig zijn er dan mensen, zoals de verantwoordelijken van het Aanloophuis Poco Loco en vzw Domos, die de handen ineen slaan, en keihard werken. Niet alleen keihard werken, maar óók keihard samenwerken. Want, U weet: een overheid kán nu eenmaal niet altijd alles zélf doen ... Dat hoeft ook niet: soms volstaat het om privaat initiatief te steunen, om daar allemaal samen beter van te worden.
Pas in december 2008 gaven Poco Loco en Domos de aanzet tot samenwerking in het 'Gents Activerings Platform' - en kijk, nog geen jaar later zijn een 10-tal organisaties lid, en zijn we vanmiddag samen om een eerste mijlpaal te vieren: de voorstelling van de GAP-website. Daarop is heel overzichtelijk, zowel voor de klanten als voor de hulpverleners, het aanbod aan toegankelijke vrijetijdsvoorzieningen binnen de geestelijke gezondheidszorg, samengebracht.
De stedelijke Gezondheidsdienst was meteen heel enthousiast over de samenwerking binnen het GAP en over deze eerste concrete actie.
De dienst adviseerde het college de realisatie van de website te ondersteunen met een subsidie van 1000 euro, en het college heeft effectief beslist die 1000 euro toe te kennen. Om de reden die ik eerder aangaf (het helder communiceren van het aanbod), maar vooral ook, omdat wij vinden dat het ook onze taak is, als overheid, om samenwerking te stimuleren en te belonen. Zo staat immers ook in onze missie voor de stad: dat we 'alle creatieve krachten moeten bundelen, om tot een open, duurzame en solidaire samenleving te komen'. Dit initiatief is een schoolvoorbeeld van hoe het moet: verenigingen en instellingen die constructief samenwerken rond een maatschappelijk doel, niet allen met elkaar, maar ook met de lokale overheid.
Dames en heren, ik stel voor dat we snel gaan kijken hoe de nieuwe website er nu precies uitziet. Ik feliciteer de initiatiefnemers; en ik kan niet anders dan alle mogelijke relevante partners, mee aansporen, om zich te verenigen binnen het Gents Activerings Platform, om samen nóg sterker te staan voor die mensen, die u écht nodig hebben.
Dank u wel.
Daniël Termont
Burgemeester Stad Gent